AOC-codering medische verbruiksartikelen

De classificatiecode is oorspronkelijk door het toenmalige Nederlands Ziekenhuis Instituut opgezet en via diverse bedrijven is de code in 2001 overgenomen door GMGezondheidszorg. GMG kiest bewust voor de AOC-codes die gebruikt worden voor het objectbeheer. In 2001 is gestart met een forum t.b.v. de classificaties met uitzondering van de verbruiksartikelen. Het beheer van de AOC codering is voor verbruiksartikelen intensiever dan voor medische apparatuur omdat de mutaties elkaar sneller opvolgen. Dit betekent dat er een forum moet zijn die deze hoeveelheid mutaties ook kan verwerken. Het lijkt er op dat in 2019 het juiste forum kan worden samengesteld. Zo gauw hier meer over bekend is laten wij dit weten. De AOC classificatie worden beheerd door GMG en abonnementhouders kunnen de actuele codes downloaden en per e-mail ( [email protected]) een verzoek doen om een nieuwe code aan te maken of vragen te stellen over de interpretatie van een bestaande code.

Er is gebruik gemaakt van functionele criteria voor de indeling van de verbruiksartikelen. Hierbij zijn eigen criteria voor een zo eenduidig mogelijke indeling ontwikkeld en kon niet (helemaal) worden aangesloten bij het traditionele functiebegrip, waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen de functies van een ziekenhuis en de daar aanwezige specialismen. De reden hiervan is dat verbruiksgoederen, zowel medische als niet-medische, vaak multifunctioneel zijn, met andere woorden ten behoeve van verschillende specialismen kunnen worden gebruikt.

Er is gekozen voor een indeling in vier hiërarchische niveaus. Per niveau worden coderingen bestaande uit twee cijfers toegekend; zodat de complete code uit acht cijfers bestaat:

  • XX.XX.XX.XX volledige AOC-code
  • XX.OO.OO.OO hoofdgroep aanduiding
  • OO.XX.OO.OO Groep aanduiding
  • OO.OO.XX.OO object aanduiding
  • OO.OO.OO.XX indentificatie aanduiding, deze wordt niet ingedeeld door GMG

Verbruiksartikelen zijn goederen die binnen een jaar verbruikt worden. GMG streeft zoveel mogelijk naar eenduidigheid van de classificatie. Daarom worden alle mutaties centraal beheerd. Gewenste aanpassingen en aanvullingen kunt u aanvragen via het e-mail adres [email protected] U krijgt binnen 14 dagen een advies.

Gekozen is voor een opzet, waarin in de classificatie bij de code voor het artikel of object een veel voorkomende naam als 'voorkeursnaam' is opgenomen. Het doel van de classificatie is primair om een logisch handvat te bieden voor het onderscheiden van functioneel verwante groepen en soorten objecten. Het kan voorkomen dat er van een object meerdere exemplaren, al dan niet van een verschillend merk en mogelijk op verschillende plaatsen in een instelling, aanwezig zijn.

Daarvoor zijn de laatste twee posities opgenomen in de codering. Op instellingsniveau kan hieraan, bij gebleken behoefte, invulling worden gegeven ten behoeve van de indentificatie. In deze versie van de AOC-codering treft u steeds twee nullen aan op deze plaats. In grotere instellingen is het raadzaam om deze door 3 of meer posities te vervangen omdat in de praktijk blijkt dat 99 codes voor sommige objecten te weinig is.

© GMGezondheidszorg  |  Voorwaarden  |  Neem contact met ons op  |  Realisatie: Internetbureau Cronius
Wij werken samen met