AOC-codering medische hulpmiddelen

De classificatiecode is oorspronkelijk door het toenmalige Nederlands Ziekenhuis Instituut opgezet en via diverse bedrijven is de code in 2001 overgenomen door GMGezondheidszorg. GMG kiest bewust voor de AOC-codes die gebruikt worden voor het objectbeheer. In 2001 is gestart met een forum t.b.v. de classificaties met uitzondering van de medische hulpmiddelen. Het beheer van de AOC codering is voor medische hulpmiddelen intensiever dan voor medische apparatuur omdat de mutaties elkaar sneller opvolgen. Dit betekent dat er een forum moet zijn die deze hoeveelheid mutaties ook kan verwerken. Sinds 1 juli 2021 is in samenwerking met LNAG het expertiseteam met zorgprofessionals samengesteld en de code voor medische hulpmiddelen geactualiseerd. De AOC classificaties worden beheerd door GMG, Intrakoop en Expert Medical Devices Bouwman.

Er is gebruik gemaakt van functionele criteria voor de indeling van de medische hulpmiddelen. Hierbij zijn eigen criteria voor een zo eenduidig mogelijke indeling ontwikkeld en kon niet (helemaal) worden aangesloten bij het traditionele functiebegrip, waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen de functies van een ziekenhuis en de daar aanwezige specialismen. De reden hiervan is dat verbruiksgoederen, zowel medische als niet-medische, vaak multifunctioneel zijn, met andere woorden ten behoeve van verschillende specialismen kunnen worden gebruikt.

Er is gekozen voor een indeling in vier hiërarchische niveaus. Per niveau worden coderingen bestaande uit twee cijfers toegekend; zodat de complete code uit acht cijfers bestaat:

  • XX.XX.XX.XX volledige AOC-code
  • XX.OO.OO.OO hoofdgroep aanduiding
  • OO.XX.OO.OO groep aanduiding
  • OO.OO.XX.OO object aanduiding
  • OO.OO.OO.XX artikel aanduiding

Medische hulpmiddelen zijn goederen die binnen een jaar verbruikt worden. GMG streeft zoveel mogelijk naar eenduidigheid van de classificatie. Daarom worden alle mutaties centraal beheerd. Met een abonnement (aan te vragen via ons aanvraagformulier) heeft u toegang tot de online omgeving om aanpassingen of aanvullingen aan te vragen, en is de geactualiseerde AOC-codering altijd in te zien.

Gekozen is voor een opzet, waarin in de classificatie bij de code voor het artikel of object een veel voorkomende naam als 'voorkeursnaam' is opgenomen. Het doel van de classificatie is primair om een logisch handvat te bieden voor het onderscheiden van functioneel verwante groepen en soorten objecten. Het kan voorkomen dat er van een object meerdere exemplaren, al dan niet van een verschillend merk en mogelijk op verschillende plaatsen in een instelling, aanwezig zijn.

© GMGezondheidszorg  |  Voorwaarden  |  Neem contact met ons op  |  Realisatie: Internetbureau Cronius
Wij werken samen met