Productinformatie

GMGezondheidszorg maakt onderscheid in de AOC-codering ten behoeve van de groep Gebouwdelen en Medische apparatuur & de AOC-codering ten behoeve van medische hulpmiddelen.

De AOC-codering is een classificatiecode die oorspronkelijk door het toenmalige Nederlands Ziekenhuis Instituut is opgezet en via diverse bedrijven is de code in 2001 overgenomen door GebouwenManagement Gezondheidszorg. GMG kiest bewust voor de AOC-codes die gebruikt worden voor het objectbeheer. De object-codes zullen worden beheerd door GMG en abonnementhouders kunnen de actuele codes downloaden of synchroniseren en via het webportaal een verzoek doen om een nieuwe code aan te maken of vragen te stellen over de interpretatie van een bestaande code.

AOC Apparatuur

Er is gebruik gemaakt van functionele criteria voor de indeling van de inventaris. Hierbij zijn eigen criteria voor een zo eenduidig mogelijke indeling ontwikkeld en kon niet (helemaal) worden aangesloten bij het traditionele functiebegrip, waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen de functies van een ziekenhuis en de daar aanwezige specialismen. De reden hiervan is dat inventarisgoederen, zowel medische als niet-medische, vaak multifunctioneel zijn, met andere woorden ten behoeve van verschillende specialismen kunnen worden gebruikt.

Er is gekozen voor een indeling in vier hiërarchische niveaus. Per niveau worden coderingen bestaande uit twee cijfers toegekend; zodat de complete code uit acht cijfers bestaat:

XX.XX.XX.XX volledige AOC-code
XX.OO.OO.OO hoofdgroep aanduiding
OO.XX.OO.OO Groep aanduiding
OO.OO.XX.OO object aanduiding
OO.OO.OO.XX indentificatie aanduiding, deze wordt niet ingedeeld door GMG

Duurzame goederen zijn goederen die niet binnen een jaar verbruikt worden waardoor het volgen van de levenscyclus van het object waardevol is voor de bedrijfsvoering.

Een tweede grove indeling is een administratieve indeling op basis van een gebruikelijke activa registratie:

a. gebouwen/terreinen;
b. installaties;
c. inventaris (medische en overige inventaris).

Eenduidigheid

GMG streeft zoveel mogelijk naar éénduidigheid van de classificatie. Daarom worden alle mutaties centraal beheerd. Gewenste aanpassingen en aanvullingen kunt u aanvragen via het webportaal. U krijgt binnen 14 dagen een advies.

Verschillende namen voor hetzelfde object

Dit bleek bij het opstellen van de oorspronkelijke classificatie een regelmatig voorkomend verschijnsel. Gekozen was voor een opzet, waarin in de classificatie bij de code voor het artikel of object een veel voorkomende naam als ‘voorkeursnaam’ is opgenomen. In de bijbehorende alfabetische index van alle artikelen zijn ook de synoniemen opgenomen, die dezelfde codering als de voorkeursnaam hebben gekregen. De synoniemen waren herkenbaar aan een * achter de code. Nu is de naam wel eenduidig; alle synoniemen zijn verwijderd.

Classificatie versus identificatie

Het doel van de classificatie is primair om een logisch handvat te bieden voor het onderscheiden van functioneel verwante groepen en soorten objecten. Het kan voorkomen dat er van een object meerdere exemplaren, al dan niet van een verschillend merk en mogelijk op verschillende plaatsen in een instelling, aanwezig zijn.

Daarvoor zijn de laatste twee posities opgenomen in de codering. Op instellingsniveau kan hieraan, bij gebleken behoefte, invulling worden gegeven ten behoeve van de indentificatie. In deze versie van de AOC-codering treft u steeds twee nullen aan op deze plaats. In grotere instellingen is het raadzaam om deze door 3 of meer posities te vervangen omdat in de praktijk blijkt dat 99 codes voor sommige objecten te weinig is.

Omdat de laatste 2 posities alleen op instellingsniveau worden gebruikt t.b.v. de indentificatie van een object is de keus vrij voor iedere instelling en ontstaat er geen probleem met het vergelijkingsmateriaal zoals GebouwenManagement Gezondheidzorg die aanbied.Het verdient dus aanbeveling om, wanneer men b.v. een registratie van inventaris op wil zetten, ieder object van een gecombineerde code te voorzien.

AOC Medische hulpmiddelen

In 2001 is gestart met een forum t.b.v. de classificaties met uitzondering van de medische hulpmiddelen. Het beheer van de AOC codering is voor medische hulpmiddelen intensiever dan voor medische apparatuur omdat de mutaties elkaar sneller opvolgen. Dit betekent dat er een forum moet zijn die deze hoeveelheid mutaties ook kan verwerken. Sinds 1 juli 2021 is in samenwerking met LNAG het expertiseteam met zorgprofessionals samengesteld en de code voor medische hulpmiddelen geactualiseerd. De AOC classificaties worden beheerd door GMG, Intrakoop en Expert Medical Devices Bouwman.

Er is gebruik gemaakt van functionele criteria voor de indeling van de medische hulpmiddelen. Hierbij zijn eigen criteria voor een zo eenduidig mogelijke indeling ontwikkeld en kon niet (helemaal) worden aangesloten bij het traditionele functiebegrip, waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen de functies van een ziekenhuis en de daar aanwezige specialismen. De reden hiervan is dat verbruiksgoederen, zowel medische als niet-medische, vaak multifunctioneel zijn, met andere woorden ten behoeve van verschillende specialismen kunnen worden gebruikt.

Er is gekozen voor een indeling in vier hiërarchische niveaus. Per niveau worden coderingen bestaande uit twee cijfers toegekend; zodat de complete code uit acht cijfers bestaat:

XX.XX.XX.XX volledige AOC-code
XX.OO.OO.OO hoofdgroep aanduiding
OO.XX.OO.OO groep aanduiding
OO.OO.XX.OO object aanduiding
OO.OO.OO.XX artikel aanduiding
Medische hulpmiddelen zijn goederen die binnen een jaar verbruikt worden. GMG streeft zoveel mogelijk naar eenduidigheid van de classificatie. Daarom worden alle mutaties centraal beheerd. Met een abonnement (aan te vragen via ons aanvraagformulier) heeft u toegang tot de online omgeving om aanpassingen of aanvullingen aan te vragen, en is de geactualiseerde AOC-codering altijd in te zien.

Gekozen is voor een opzet, waarin in de classificatie bij de code voor het artikel of object een veel voorkomende naam als ‘voorkeursnaam’ is opgenomen. Het doel van de classificatie is primair om een logisch handvat te bieden voor het onderscheiden van functioneel verwante groepen en soorten objecten. Het kan voorkomen dat er van een object meerdere exemplaren, al dan niet van een verschillend merk en mogelijk op verschillende plaatsen in een instelling, aanwezig zijn.